Psicologia i sexologia

Sergi Pallerols Beltran - Doctoralia.es

En una societat cada vegada més complexa i canviant a nivell econòmic, tecnològic i social, les persones, a qualsevol edat, necessitem cada vegada més, desenvolupar una sèrie d’habilitats i valors que ens permetin adaptar-nos amb èxit a un entorn cada vegada més complex. La societat actual, definida com a societat de la informació, exigeix entre d’altres factors, l’aprenentatge de noves habilitats cognitives i de gestió emocional. Les persones necessitem una formació contínua al llarg de la vida que permeti adaptar-nos als continus canvis. No es tracta de simples “reciclatges”, sinó de complets processos de reeducació necessaris per afrontar les noves demandes socials. La manca d’aquestes habilitats possibilita dirigir-se cap a camins difícils que dificultaran l’èxit en la vida o ens abocaran al fracàs: Manca d’habilitats comunicatives, dificultats per prendre decisions, manca de pensament crític, baixa tolerància a la frustració, dificultats per reconèixer i expressar emocions i sentiments, manca d’empatia, idees i actituds negatives, mites i falses creences, condicionants de gènere, etc. Per tot això pensem que és important capacitar a les persones per a que puguem resoldre les inevitables dificultats amb les que ens anirem trobant al llarg del nostre cicle vital…

Atenció psicològica i/o sexològica adreçada a persones adultes i adolescents:

 • Problemes i Trastorns de la Conducta Alimentària
 • Problemes i Trastorns de l’Autoestima i la Imatge Corporal
 • Problemes i Trastorns de la Sexualitat
 • Problemes de Parella
 • Problemes i Trastorns Parentals i Relacionals
 • Problemes i Trastorns de Control d’Impulsos
 • Problemes i Trastorns d’Estrès i Angoixa
 • Problemes i Trastorns de l’Estat d’Ànim
 • Problemes relacionats amb la presa de decisions

Cursos, tallers, conferències i xerrades:

Adreçats a diferents col·lectius com ara adolescents, pares i mares, professionals, persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social, etc.

 • Salut afectiva i sexual
 • Igualtat i Gènere
 • Ressolució de Conflictes
 • Psicologia de l’alimentació
 • Autoestima i Autonomia personal
 • Prevenció de mals usos d’Internet i de les noves tecnologies.
 • Motivació per a l’estudi
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y mejorar la navegación. Saber más